Haluatko nukkua yösi rauhassa tietäen että tärkeä vaarallisten aineiden kuljetuksesi menee OIKEASTI perille?

Pitkä, yli 25 vuoden kokemus kansainvälisestä logistiikasta ja kuljettamisesta.

Vaarallisten aineiden lähetyksien valmistelu, pakkaaminen ja kuljetus

Valittuun kuljetusmuotoon (IATA DGR / IMDG / ADR-VAK) lähetyksen valmistelu.

Pakkaaminen, dokumentointi, merkitseminen. Tarvittaessa koko kuljetuksen järjestely, myös 24h päivystys, seuranta.

Turvallisuusneuvonantaja palvelut ja konsultointi

Jos vaarallisten aineiden kuljettaminen ei ole yrityksenne pääsääntöinen toimiala, mutta satunnaistarvetta näille kuljetuksille on, niin helpoitan arkeasi. Hoidan mielelläni pienet tai suuremmat  projektit liittyen vaarallisten aineiden kuljettamiseen, varastointiin tai esim onnettomuustutkintaan, -raportointiin.

Koulutukset ja seminaarit

Yrityksen tarpeisiin soveltuvat koulutukset. Räätälöidyt koulutukset DG Awareness, yleiset turvatietoisuuskoulutukset jne. Kattavan yhteistyöverkoston avulla toteutettavat koulutus- ja seminaarikokonaisuudet.

Vaaralliset aineet ja niiden kuljetukset

Vaaralliset aineet ovat kemikaaleja, seoksia tai valmiita tuotteita, joilla on jokin (tai toisinaan useampiakin) sellainen vaaraominaisuus joka voi olosuhteista (käsittely, varastointi, kuljetus) riippuen vaarantaa terveyden, turvallisuuden, vahingoittaa omaisuutta tai ympäristöä. Vaaraominaisuuksia ovat esimerkiksi palavuus, syövyttävyys, säteily, myrkyllisyys, räjähdys- ja itsereaktiivisuusherkkyys sekä ympäristövaarat.

Onko kaikkien kemikaalien tai vaikkapa elektroniikan kuljettaminen aina sama kuin vaarallisten aineiden kuljetus?
Ei aina, on myös vaarattomia kemikaaleja joiden kuljettaminen, käyttö tai varastointi ei ole niin tarkoin määrätty ja säädelty kuin vastaavat toimet vaaralliseksi luokiteltujen kemikaalien kohdalla.

litium akkujen lähetysOsa elektroniikasta sisältää akkuja. Jos kyseessä on esimerkiksi Litium ION/METAL akut, lähetys muuttuu helposti aikaa vieväksi tehtäväksi vaatien perehtyneisyyttä ja selvitystyötä sekä mukaan astuvat myös viranomaisten määräykset lähetyksestä ja sen hoitamisesta.  Asiantuntemuksella ja riittävillä tiedoilla taataan kuljetuksen turvallisuus koko kuljetusketjun ajan lähettäjältä vastaanottajalle. Lisäksi ketju on tällöin mahdollisimman turvallinen ja häiriötön.

Ota yhteyttä